x

Lay’s Music MEGO veikalos” loterijas noteikumi

1. ”Lay’s Music MEGO veikalos” ir Latvijā notiekoša patērētāju loterija, kuru rīko preču “Lay’s” izplatītājs Latvijā: SIA "MV Latvia", Medus iela 7, Rīga, LV-1048, vienotais reģistrācijas Nr.40003787568, turpmāk tekstā Loterijas Organizētājs.

2. Loterijas norises teritorija – jebkura SIA “Lenoka”, reģ.nr.40003642393, tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas un ir iespējams iegādāties Loterijas preces.

3. Loterijā Latvijas Republikas teritorijā var piedalīties ikviena persona, bez vecuma ierobežojuma, kura iegādājas Loterijas Preci.

4. Loterijas norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem nosaka Loterijas Organizētājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

5. Loterijas norises sākums ir 2019.gada 8.jūlijs un beigu datums ir 2019.gada 19.augusts.

5.1. Periods, kurā iespējams nopirkt Loterijas preces un pieteikt savu dalību Loterijā ir no 2019.gada 8.jūlija līdz 2019.gada 18.augustam. Reģistrācija, kura veikta pirms vai pēc iepriekš minētā perioda, tiek uzskatīta par nederīgu un nepiedalās balvu izlozēs.

6. Loterijas preces:


XEAN kodsPreces nosaukums
5900259099211Čipsi Lay's ar krējuma un zaļo lociņu garšu 40g
5900259099273Čipsi Lay's ar sāli 40g
5900259093080Čipsi Lay's ar siera garšu 70g
5900259093103Čipsi Lay's ar krējuma un zaļo lociņu garšu 70g
5900259099723Čipši Lay`s Oven Baked sāls g. 125g
5900259099709Čipsi Lay`s Oven Baked ar jogurta un zaļumu g. 125g
5900259099945Čipsi Lay's ar spāņu tortillas garšu 140g
5900259099969Čipsi Lay's ar čorizo desiņu garšu 140g
5900259099358Čipsi Lay's ar zaļo lociņu garšu 140g
5900259099396Čipsi Lay's ar krējuma un zaļo loc.garšu 140g
5900259098191Čipsi Lay's ar siera garšu 140g
5900259098245Čipsi Lay's ar sēņu garšu 140g
5900259096821Čipsi Lay's ar čili un laima garšu 130g
5900259098269Čipsi Lay's ar tomātu garšu 140g
5900259098146Čipsi Lay's ar asu vistas spārniņu g. 130g
5900259099433Čipsi Lay's ar sāli 140g
5900259101969Čipsi Lay's Music ar salsas garšu 140g
5900259102027Čipsi Lay's Music ar siera un sīpolu garšu 130g
5900259097101Čipsi Lay's Strong ar čilli un laima garšu 210g
5900259098344Čipsi Lay's ar tomātu garšu 215g
5900259097125Čipsi Lay's ar zaļo lociņu garšu 215g
5900259097163Čipsi Lay's ar krējuma un zaļo lociņu garšu 215g
5900259098313Čipsi Lay's ar siera garšu 215g
5900259099457Lay's Kartupeļu salmiņi STIX ketčups 140g

7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties var piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc šo noteikumu 5.1.punktā norādītā perioda, taču to iegāde pirms vai pēc šajos noteikumos norādītā termiņa nedod tiesības piedalīties Loterijā.

8. Loterijas norises kārtība: Lai piedalītos loterijā patērētājam jāiegādājas šo noteikumu 6.punktā norādītā “Lay’s” prece ar norādi par loteriju. Patērētājam jāsaglabā pirkuma čeks un preces iepakojums ar loterijas norādi, jāreģistrē uz iepakojuma norādītais kods interneta vietnē www.laysloterija.lv

8.1. Reģistrējot unikālo kodu interneta vietnē www.laysloterija.lv, anketā jānorāda vārds, uzvārds, Loterijas preces kods, dalībnieka tālruņa numurs un e-pasta adrese. Reģistrācija interneta vietnē www.laysloterija.lv ir bez maksas, un Loterijas Organizētājs neuzņemas atbildību par izdevumiem, kas var rasties saistībā ar piekļūšanu interneta resursiem. Ja reģistrēšanās interneta vietnē www.laysloterija.lv notiek veiksmīgi, ierīces monitorā tiek parādīts apstiprinošs paziņojums. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā Loterijas dalībnieks par to tiek informēts, dodot iespēju labot datus, līdz brīdim kad reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Loterijas dalībnieks netiks reģistrēts dalībai Loterijā.

8.2. Reģistrējoties šo noteikumu 8.punktā norādītajā veidā, Loterijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.

8.3. Loterijas dalībniekam jāsaglabā Loterijas preces pirkuma čeks, iepakojums ar loterijas norādi un kodu, jo tas kalpo par Loterijas reģistrācijas identifikāciju, kā arī ir nosacījums balvas saņemšanai.

9. Viens Loterijas dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai pēc atkārtota Loterijas preču pirkuma, reģistrējot jaunu kodu.

9.1. Ja viena persona mēģina reģistrēt vienu kodu vairākkārt, tādā veidā mēģinot palielināt savas izredzes laimēt, Loterijas Organizētājs patur tiesības, neinformējot šo Loterijas dalībnieku par koda neunikalitāti, anulēt šīs reģistrācijas, tādā veidā nodrošinot izlozi, ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principus.

10. Viena persona var laimēt neierobežotu balvu skaitu visās izlozēs.

11. Viens unikālais koda numurs var laimēt tikai vienu izlozes balvu, un attiecīgi vienu kodu drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.

11.1. Visi reģistrētie unikālie kodi, neatkarīgi no laimesta izlozēs, piedalās galvenās balvas izlozē.

12. Unikālais kods sastāv no simboliem, numurs nesatur pieturzīmes, bet tikai ciparus un burtus.

pakikleeps_LV

Koda piemērs:3

13. Kad dalībnieks piereģistrē savu iegūto kodu, tas piedalās nākošajā izlozē pēc tā reģistrācijas, kas notiek tuvākajā datumā, kas minēts šo noteikumu 15.punktā. Pēc tam kods ir derīgs tikai galvenās balvas izlozē.

13.1. Lai piedalītos citās balvu izlozēs, kas nav galvenās balvas izloze, patērētājam ir jāpērk jauna Loterijas prece un jāveic jauna koda reģistrācija līdz attiecīgai nākošai izlozei.

14. Laimestu fonds : trīs elektriskie skūteri ar kopējo vērtību 1227 EUR, sešas JBL Bluetooth austiņas ar kopējo vērtību 322.26 EUR, seši JBL Xtreme2 skaļruņi ar kopējo vērtību 1047.36 EUR, astoņdesmit četras “Lay’s” čipsu kastes ar kopējo vērtību 2628.36 EUR, trīs simti tālruņa turētāji ar kopējo vērtību 141,- EUR.

1

Kopā 399 balvas ar kopējo vērtību 5365.98 EUR (pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci euro un deviņdesmit astoņi euro centi) ieskaitot PVN.

15. Tiek noteiktas sešas izlozes, kurās piedalās saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu saņemtās čeka numuru reģistrācijas, un tieši,

* 1.izloze notiek 2019.gada 15.jūlijā, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 8.jūlija plkst. 00:00 līdz 2019.gada 14.jūlija plkst. 23:59, izlozējot četrpadsmit “Lay’s” čipsu kastes, piecdesmit tālruņa turētājus, vienu JBL Bluetooth austiņu komplektu, vienu JBL Xtreme2 skaļruni.

* 2.izloze notiek 2019.gada 22.jūlijā, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 15.jūlija plkst. 00:00 līdz 2019.gada 21.jūlija plkst. 23:59, izlozējot četrpadsmit “Lay’s” čipsu kastes, piecdesmit tālruņa turētājus, vienu JBL Bluetooth austiņu komplektu, vienu JBL Xtreme2 skaļruni.

* 3.izloze notiek 2019.gada 29.jūlijā, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 22.jūlija plkst. 00:00 līdz 2019.gada 28.jūlija plkst. 23:59, izlozējot četrpadsmit “Lay’s” čipsu kastes, piecdesmit tālruņa turētājus, vienu JBL Bluetooth austiņu komplektu, vienu JBL Xtreme2 skaļruni.

* 4.izloze notiek 2019.gada 5.augustā, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 29.jūlija plkst. 00:00 līdz 2019.gada 4.augusta plkst. 23:59, izlozējot četrpadsmit “Lay’s” čipsu kastes, piecdesmit tālruņa turētājus, vienu JBL Bluetooth austiņu komplektu, vienu JBL Xtreme2 skaļruni.

* 5.izloze notiek 2019.gada 12.augustā, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 5.augusta plkst. 00:00 līdz 2019.gada 11.augusta plkst. 23:59, izlozējot četrpadsmit “Lay’s” čipsu kastes, piecdesmit tālruņa turētājus, vienu JBL Bluetooth austiņu komplektu, vienu JBL Xtreme2 skaļruni.

* 6.izloze notiek 2019.gada 19.augustā, kurā piedalās kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 12.augusta plkst. 00:00 līdz 2019.gada 18.augusta plkst. 23:59, izlozējot četrpadsmit “Lay’s” čipsu kastes, piecdesmit tālruņa turētājus, vienu JBL Bluetooth austiņu komplektu, vienu JBL Xtreme2 skaļruni.

Loterijas Galveno balvu – trīs elektrisko skūteru izlozē 2019.gada 19.augustā piedalās visas kodu reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu no 2019.gada 8.jūlija plkst. 00:00 līdz 2019.gada 18.augusta plkst. 23.59.

15.1. Visas izlozes tiek rīkotas Loterijas Organizētāja pilnvarotās personas telpās – SIA “Sorbum LV” birojā, pēc adreses: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, katras attiecīgās dienas plkst. 14.00.

15.2. Gadījumā, ja izlozētie laimētāji saskaņā ar šiem noteikumiem nav tiesīgi saņemt balvu (t.sk. laimētājs nespēj pierādīt savu dalību Loterijā vai koda reģistrācija loterijai nav veikta atbilstoši šiem noteikumiem), tad izlozētā balva paliek Loterijas Organizētāja īpašumā un rīcībā, un Loterijas Organizētājs ir tiesīgs rīkoties ar to pēc saviem ieskaitiem, tai skaitā nodot to cita Loterijas Dalībnieka īpašumā pēc savas izvēles vai veicot atkārtotu izlozi.

16. Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka izlozēm savu dalību pieteiks vienāds dalībnieku skaits reģistrējot unikālos čeka numurus, un tieši, 5000 kodi, tādējādi iespēja iegūt balvu kādā no šo noteikumu 15.punktā norādītajām izlozēm ir 399 pret 0.08.

17. Loterijas dalībnieku un unikālo kodu reģistrāciju, kā arī izlozes norisi un tās veikšanu nodrošina Loterijas Organizētāja pilnvarotā persona – SIA “Sorbum LV”, vienotais reģistrācijas Nr.40103605552, ar saviem vai apakšuzņēmēju spēkiem un resursiem.

18. Informācija un personas dati, ko Loterijas dalībnieki iesniedz reģistrējoties dalībai Loterijā, tiek apkopoti, apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

19. Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un, ka Loterijas Organizētājs un tā pilnvarotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu sniegtos personas datus balvu ieguvēju noteikšanai, to identifikācijai, publicēšanai interneta vietnē www.laysloterijas.lv, un laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju identifikāciju un balvu izsniegšanu.

19.1. Iesniedzot vai reģistrējot savus personas datus dalībai Loterijā, Loterijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas laiku, kā arī pēc Loterijas noslēguma tiek saglabāti Loterijas Organizētāja datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

20. Katras izlozes balvu ieguvēji tiek publicēti interneta vietnē www.laysloterijas.lv, līdz nākamās darba dienas, pēc izlozes dienas beigām, bet 2019.gada 19.augustā fināla izlozes balvu ieguvēji tiks publicēti līdz tās pašas dienas beigām.

21. Visi balvu ieguvēji jeb pilns uzvarētāju saraksts tiek publicēts interneta vietnē www.laysloterijas.lv, līdz 2019.gada 19.augusta dienas beigām.

22. Balvas tiek uzglabātas pie Loterijas Organizētāja pilnvarotās personas – SIA “Sorbum LV”, birojā pēc adreses Jūrkalnes iela 15/25, Rīgā, un tās tiek izsniegtas balvu ieguvējiem personīgi, saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

23. Lai vienotos par laimēto balvu izsniegšanu, SIA “Sorbum LV” izlozes dienā pēc izlozes sazinās ar balvu ieguvējiem, rakstot uz anketā norādīto e-pasta adresi, nosūtot īsziņu vai piezvanot uz norādīto tālruņa numuru.

24. Lai saņemtu balvu, balvas ieguvējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (eID)) un Loterijas preces iegādes čēks, kā arī jānodod laimējušais iepakojums ar kodu, Loterijas Organizētāja pilvarotajai personai – SIA “Sorbum LV”.

24.1. Ja balvas ieguvējs nevar uzrādīt kādu no šajos noteikumos norādītiem personu apliecinošiem dokumentiem un/vai Loterijas pirkuma čeku un/vai laimējušā iepakojuma kodu vai dokumentos esošā informācija nesakrīt ar reģistrācijā Loterijai norādīto informāciju, Loterijas Organizētājs vai tā pilnvarotā persona ir tiesīgs balvu neizsniegt.

24.2. Ja Loterijā reģistrētais un izlozē laimējušais kods nav identisks uzrādītajam kodam balvu saņemot, t.i., simbolu kombinācija un secība precīzi neatbilst, kods nesatur tieši tos pašus simbolus, tam pievienoti papildu simboli vai kādi no simboliem aizvietoti ar līdzīgiem, un Loterijas Organizētājam rodas aizdomas par krāpšanas mēģinājumu, Loterijas Organizētājs ir tiesīgs balvas ieguvējam balvu neizsniegt.

25. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, papildus noteikumu 24.punktā minētām prasībām uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (eID)).

26. Loterijas Organizētājs nodrošina, ka laimētās balvas to ieguvēji varēs personiski saņemt līdz 2019.gada 30.augustam šo noteikumu 22.punktā norādītā adresē.

26.1. Ja balvu ieguvēji šo noteikumu 26.punktā norādītajā termiņā nav ieradušies pēc balvām, balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēja statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Loterijas Organizētāja īpašumā, tai skaitā balvu ieguvējiem šādā gadījumā nav tiesības pretendēt uz balvas vērtības atlīdzināšanu naudā.

27. Saņemot balvas, balvu ieguvēji un Loterijas Organizētāja pilnvarotā persona - SIA “Sorbum LV”, paraksta balvas pieņemšanas-nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, balvu ieguvēji nevar vērsties pie Loterijas Organizētāja ar pretenziju par balvu.

28. Loterijas Organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu.

29. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai tās vērtības samaksa skaidrā naudā nav iespējama.

30. Ar dalību izlozē vai balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, balvu ieguvējiem un loterijas dalībniekiem netiek atlīdzināti.

31. Loterijas Organizētājs nav atbildīgs, ja Loterijas dalībnieki neievēro šos noteikumus.

32. Loterijas Organizētājs neuzņemas atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvu neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvu ieguvējiem nav izdevies sazināties no Loterijas Organizētāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

33. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi ir jānosūta rakstiski Loterijas Organizētājam – SIA „MV Latvia”, pēc adreses: Medus iela 7, Rīga, Latvija, līdz 2019.gada 30.augustam, ar norādi „Lay’s Music MEGO veikalos” loterija, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, kā arī pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

33.1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019.gada 30.augusta, netiks izskatītas un neradīs pusēm jebkādas juridiskas sekas.

33.2. Loterijas Organizētājs izskata saņemto pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tās saņemšanas. Ja Loterijas Organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņu. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina Loterijas Organizētāja sniegtā atbilde, persona var aizsargāt savas tiesības Latvijas Republikas likumdošanas normās noteiktā kārtībā.

33.3. Datums pasta zīmogā uz aploksnes nosūtītajām pretenzijām ir uzskatāms par pierādījumu pretenzijas iesniegšanas termiņa noteikšanai.

33.4. Visās pretenzijās to iesniedzējam ir jānorāda Loterijas Dalībnieka vārds, uzvārds un precīza adrese.

34. Loterijas Organizētāja, tā pilnvaroto personu un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos.

34.1. Loterijas Organizētājs paziņo un brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

35. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātu šo noteikumu redakciju ir iespējams iepazīties interneta vietnē www.laysloterija.lv.

pakid_mobile pakid

 

APSVEICAM VISUS LAIMĒTĀJUS!

ELEKTRISKIE SKREJRITEŅI

1.

JBL AUSTIŅAS

1. Oto Skrupskis

2. Marita Janovska

3. Lubova Zakurajeva

4. Sofija Pajensone

5. Emilija Strauja


JBL SKAĻRUŅI

1. Vitalijs Peipinš

2. Monta Kuzmicka

3. Romans Lepins

4. Valdas Filipavicus

5. Sarmite Greitane

LAY'S KASTES

1. Ieva Vignere

2. Olga Titova

3. Ainars Garškis

4. Andrejs Volkovs

5. Kristina Tarasova

6. Aleksandrs Lubarskis

7. Raimonds Amdersons

8. Adrians Reiniks

9. Betija Sarmule

10. Edgars Bekmanis

11. Stefans Sergejenkova

12. Arina Solovjova

13. Algis Molniks

14. Enriko Visockis

15. Augusts Akmenkalns

16. Jevgenijs Pipars

17. Kristina Šiškova

18. Rita Višneva

19. Janis Mežulis

20. Aleksandra Krivina

21. Nikita Gorodnicevs

22. Valdis Pelšs

23. Alise Atslega

24. Martins Datavs

25. Ksenija Kiselova

26. Anete Trektere

27. Svetlana Kašuba

28. Arturs Jeršovs

29. Vladimirs Karpovs

30. Ilze Kaša

31. Luka Jerošonoks

32. Janis Rundals

33. Svjatoslavs Lukjanovics

34. Ludmila Jankovska

35. Rainers Šusters

36. Gunta Blumberga

37. Konstantins Afanasjevs

38. Julija Kuznecova

39. Radions Didenko

40. Aleksandra Ruckovska

41. Ingrida Kuzmicka

42. Kirils Majorovs

43. Maris Ciževskis

44. Artjoms Juhno

45. Jekaterina Lepihina

46. Uldis Kalns

47. Anita Caune

48. Linda Priedite

49. Ludmila Trokša

50. Matiss Gredzens

51. Jana Makarenko

52. vitalik sivodedov

53. Martinš Krievinš

54. Dana Celmina

55. Normunds Sarmulis

56. Irina Kliniceva

57. Irina Nurgalejeva

58. Ieva Janiševa

59. Aleksandrs Golcovs

60. Kristina Alehno

61. Margarita Arabadži

62. Lubova Noskova

63. Margarita Jakubovska

64. Elina Naburga

65. Vjaceslavs Punculs

66. Edgars Berzinš

67. Kintija Cukure

68. Laura Janovska

69. Kristaps Kirsis

 

POPSOCKET STIPRINĀJUMS

1. Dmitrijs Mihailovs

2. Bronus Reika

3. Viktorija Zinovjeva

4. Janis Bulans

5. Marina Moroza

6. Aldis Muizeniks

7. Artjom Reiniks

8. Biruta Akula

9. Liana Astasenko

10. Maksims Zenkevics

11. Kristiana Kalnina

12. Eduards Burkackis

13. Martinš Melkis

14. Daniels Rozenbahs

15. Daniela Dadzite

16. Leo Lisicins

17. Liga Kurpniece

18. Veronika Rakovica

19. Liga Sopule

20. Janeks Gabranskis

21. Reinis Noviks

22. Jelena Jermolova

23. Linards Parfens

24. Elina Zeltina

25. Kristaps Grabovskis

26. Veronika Dreijere

27. Olegs Tkachenko

28. Matiss Tereško

29. Mareks Meržvinskis

30. Martinš Upelnieks

31. Kristians Majors

32. Diana Žuka

33. Romans Svetlovs

34. Elina Dobre

35. Reinis Muša

36. Daniels Bobkovs

37. Maija Vesna

38. Oskars Žins

39. Daniels Skutans

40. Laura Rugaja

41. Normunds Silo

42. Ricards Gorobecs

43. Vladimirs Drozdovics

44. Jekaterina Stihina

45. Zanda Utane

46. Leo Rage

47. Natalija Dzene

48. Karina Kudrina

49. Zane Aukstikalne

50. Mihails Ratneks

51. Mikus Švedenbergs

52. Žaneta Sosnare

53. Žaneta Birkenfelde

54. Evita Šepere

55. Toms Vitinš

56. Egils Strikis

57. Vadims Saveljevs

58. Marina Penka

59. Kevins Henrijs Grantinš

60. Juris Grebežs

61. Jegors Petrunins

62. Ksenija Rosoha

63. Rolands Timofejevs

64. Grigorijs Zakurajevs

65. Tatiana Nerushkina

66. Lasma Rage

67. Irena Latkovska

68. Janis Latkovskis

69. Sandris Parfjonovs

70. Deniss Hlomovs

71. Kristps Strelis

72. Irina Jonicenoka

73. Valentina Kalnina

74. Aigars Stepanovs

75. Vita Vasiljeva

76. Lelde Spûle

77. lauris duzelis

78. Dmitrijs Golubovskis

79. Marks Ivakins

80. Raivis Vaivods

81. Andris Strukis

82. Juris Losevs

83. Valerija Kotelovica

84. Vita Strike

85. Evija Klibike

86. Ksenija Apolone

87. Kristians Labanovs

88. Kristaps Nartiss

89. Viktorija Lipina

90. Evija Grigorjeva

91. Igor Suslins

92. Artis Treilibs

93. Jelena Jakovleva

94. Lana Savicka

95. Vladimirs Kalinins

96. Inga Trumpe-Kalnina

97. Inese Šulca

98. Evals FIlipavics

99. Liga Soldane

100. Dmitrijs Gribulis

101. Aleksejs Bernackis

102. Kristina Kazanceva

103. Rudolfs Šulcs

104. Iveta Kopela

105. Svens Lindemanis

106. Larisa Romane

107. Maris Surnovs

108. Krista Spale

109. Santa Rudzite

110. Artjoms Skibins

111. Guntis Kleins

112. Karlis Indrisonoks

113. Daniels Zagorskis

114. Anna Burlakova

115. Sandra Sargune

116. Linda Broduža

117. Vita Suska

118. Klavs Licis

119. Normunds Auns

120. Suzanne Caune

121. Toms Lapans

122. Ilga Sipcenoka

123. Aleksejs Nikolajevs

124. Maris Grigulis

125. Igors Suvorovs

126. Igors Suvorovs

127. Lauma Zaca

128. Artjoms Travkins

129. Krišjanis Kuzmickis

130. Petrs Mokanu

131. Davis Adamovics

132. Andrejs Zenevics

133. Silvija Gredzena

134. Galina Sergejeva

135. Raitis Paulusenko

136. Igors Višnevs

137. Aleksejs Sidorenkovs

138. Dainis Senkans

139. Rita Dorbe

140. Laimonis Brikainis

141. Ketija Reinfelde

142. Inese Jurkijane

143. Gusts Vilcans

144. Zenta Mielava

145. Alona Rudina

146. Uldis Strelis

147. Janis Juškevics

148. Evita Vitola

149. Kristers Vitols

150. Dainis Stalts

151. Juris Garoza

152. Arturs Putninš

153. Nikita Zakurajevs

154. Martinš Vebers

155. Liva Jansone

156. Zigmars Vitols

157. Juris Laiminš

158. Deniss Uvarovs

159. Maris Hauka

160. Aleksejs Kajris

161. Ilja Zaicevs

162. Diana Grigorjeva

163. Lauris Grinbergs

164. Karlis Roze

165. Dmitrijs Posto

166. Edmunds Fromholds

167. Žanna Ivanova

168. Elita Baibakova

169. Tamara Šarapova-Digule

170. Edgars Gaidels

171. Aleksandra Žukova

172. Krišs Ozolinš

173. Julijs Cernauskis

174. Anvars Dics

175. Arturs Janiševs

176. Roberts Rozitis

177. Olegs Moskals

178. Amanda Barkane

179. Deniss Drozdovs

180. Elina Kruka

181. Monta Kozlovska

182. Sanita Gredzena

183. Marija Semeneca

184. Irina Smirnova

185. Aleksejs Kovtjuhs

186. Ksenija Guborevica

187. Pavels Semjonovs

188. Ilja Švets

189. Igors Kapitans

190. Sergejs Kondrašovs

191. Alexandr Roscosanschi

192. Aleksandr Cernavskij

193. Maksims Mitrevics

194. Edgars Linarts

195. Aleksejs Komarovs

196. Agnese Lacite

197. Nikita Kostjugovs

198. Dainis Greitans

199. Evita Greitane

200. Jevgenija Jefremova

201. Aleksandra Siskova

202. Jekaterina Tarnovska

203. Bogdans Bolotovs

204. Ginta Drozdova

205. Aiva Rozentale

206. Aiva Rozentale

207. Liana Šroma

208. Artis Ikaunieks

209. Baiba Berzina

210. Tatjana Ševcenko

211. Arnis Rascevskis

212. Maris Kurens

213. Marks Petrenko

214. Elina Rozena

215. Valts Markovskis

216. Tatjana Purvina-Aleksejeva

217. Edgars Veitners

218. Ludmila Cauna

219. Ina Dubcenoka

220. Olegs Parahins

221. Guntis Kuzmickis

222. Valentina Govorina

223. Amanda Prise

224. Anita Skuja

225. Svetlana Ponomarjova

226. Helena Lazdina

227. Rudolfs Karlsons

228. Romans Ogurcovs

229. Jegors Vorobjovs

230. Mariss Gredzens

231. Andis Gredzens

232. Marcis Fogels

233. Ineta Rutka

234. Marks Kovalovs

235. Kristina Vjaters

236. stella rattim

237. Daniels Karalovs

238. Samanta Ose

239. Antra Rapoporta

240. Edgars Kamergrauzis

241. Andris Egle

242. Uldis Aliks

243. Margarita Sankova

244. Nadežda Mokanu

245. Maris Greitans

246. Modrite Kazilaite

247. Janis Šeninš

248. Dzintra Brikaine

249. Ilva Kalnina

250. Karlis Amolinš

Paldies par reģistrēšanos!

Reģistrē kodu

Noteikti saglabā Lay’s paku ar reģistrēto kodu!

Select a choice

Akcija Mego veikalos: 08.07.-18.08.2019. Loterijas atļaujas Nr. 5762.

*Dati tiek ievākti tikai Lay's kampaņas nolūkā. Plašāku informāciju lasiet noteikumos!